Zachęcamy do wykonywania regularnych przeglądów kotła. Centrum - Vaillant, Sainier Duval, Viessmann, de Dietrich, Junkers, Buderus

poradnik budowy
Title
Przejdź do treści
Okresowe przeglądy instalacji
Dlaczego warto robić przegląd instalacji w domu?

Stan techniczny budynku mieszkalnego to priorytetowa kwestia dla każdego inwestora. Zachowując prawidłowe działanie urządzeń takich jak piec centralnego ogrzewania możemy mieć pewność co do panujących wewnątrz optymalnych warunków do życia całej rodziny. Regularna kontrola zabezpiecza mieszkańców przed możliwym zatruciem czadem.

Kto powinien dokonać przeglądu?

Sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych, czy wentylacyjnych powinien zawsze dokonywać uprawniony do tego pracownik: kominiarz dla przewodów kominowych, systemów grawitacyjnych oraz wentylacji. Inne posiadane w w budynku instalacje należy powierzyć osobie posiadającej uprawnienia budowlane w określonej specjalizacji. W trakcie prowadzonego przeglądu dokonuje się kontroli poszczególnych elementów instalacji w celu wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Dokładny wykaz czynności realizowanych podczas sprawdzania systemów centralnego ogrzewania w budynku oraz innych instalacji znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

Na co należy zwrócić uwagę przy kontroli?

Przykładem skutecznego działania całego systemu grzewczego są rekuperatory, które wwiewają i wywiewają powietrze z budynku. Ich sprawność zależy od drożności kanałów wentylacyjnych w domu. Kontrolę należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku, co umożliwia wykazanie ewentualnych usterek. W każdym domu możemy przecież napotkać na problemy różnego typu np. nieprawidłowe działanie pieca centralnego ogrzewania. Wszelkie próby własnoręcznego usuwania usterek mogą zakończyć się tragicznie, w związku z czym najlepiej jest zlecić je fachowcom. Uzyskujemy w ten sposób wysoki poziom bezpieczeństwa. Wymóg przeprowadzania kontroli dotyczy również nieco mocniejszych instalacji generujących przynajmniej 12 kW, wówczas konieczne jest sprawdzenie raz na pięć lat efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych. Dotyczy to przede wszystkim klimatyzacji zlokalizowanych w większych budynkach.

Podsumowanie

Bez względu na to czy inwestor posiada piec centralnego ogrzewania, czy może instaluje nowoczesne rozwiązanie takie jak rekuperator, powinien on dokonywać regularnego sprawdzania ich poprawnego działania. Przepisy polskiego prawa określają zwykle kontrole dokonywane raz do roku, tak jest w przypadku systemów wentylacji oraz instalacji gazowej. Bez względu na typ i rodzaj instalacji, należy dokonywać sprawdzenia poprawności działania i likwidowania usterek zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przez osoby do tego uprawnione. To od prawidłowego działania systemów w domu zależy spokojny sen inwestora i jego rodziny.
serwis grabowski
Wróć do spisu treści